Kereskedelmi feltételek | Lemon Sport
Termék katalógus
Népszerű termék
Ár: 279 €
Nincs készleten
Újdonságok
Ár: 40 €
Raktáron
Kereskedelmi feltételek
Főoldal >> Kereskedelmi feltételek

 

I. Általános feltételek
 
1. Jelen Kereskedelmi feltételek azon adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) Szerződő Felek jogait és kötelezettségeitirányozzák elő, amely Szerződés a LEMON SPORT s.r.o. cég (a továbbiakban: Eladó) és Vevő (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között köttetett, és amely tárgya termékek értékesítése és vásárlása az Eladó webáruházain keresztül (a továbbiakban: Eladó webáruháza):
 

Eladó adatai:

 

LEMON SPORT s.r.o.

A cég székhelye és postai címe: Drobného, 27, Bratislava-Dúbravka, 84102 Bratislava
Cégjegyzékszám: 45 348 545, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č.: 62517/B,
Adóazonosítószám: 2022948301
tel.: +421-944526645
 
2. Kitöltve az Eladó webáruházában a regisztrációs vagy rendelési űrlapot, a Vevő hozzájárul,hogy személyes adatait és az általa vásárolt termékekkel kapcsolatos adatokat az Eladó gyűjtse és tárolja. Az Eladó kötelezettséget vállal nem továbbítani ezen adatokat harmadik személyeknek a Vevő jóváhagyása nélkül, kivéve azon személyeknek, akik részt vesznek a termék kifizetésében és szállításában (bank, posta, szállító).  
3. A termékleírások kizárólag informatív jellegűek és változhatnak.
 
II. Szerződéskötés
 
1. A szerződéskötés a Vevőtől kapott rendelés Eladó általi igazolása (akceptálása) útján történik. 
2. A Vevő a rendelést az Eladó webáruházán keresztül továbbítja. A rendelés átvételéről szóló automatikus értesítés nem jelenti azt, hogy a rendelés igazolva (akceptálva) lett.
3. Az Eladó a rendelés Vevő általi továbbításától számított 24 órán belül megküldi a rendelés végleges igazolását a Vevő által megadott e-mailre. Az igazolásban az Eladó feltünteti:
- a termék nevét és mennyiségét,
- értékét,
- fizetési módot,
- szállítási módot,
- szállítás időpontját és helyét.
Amennyiben a termék banki átutalással vagy PayPal fizetési rendszeren keresztül történik, az igazoláshoz számla lesz mellékelve.
4. A Szerződő Felek megállapodtak, hogy továbbítva a rendelést az Eladó webáruházába, a Vevő egyúttal egyetért jelen Kereskedelmi feltételekkel. 
5. Amennyiben a Vevőt érdeklő termék hiányzik az Eladó raktárából, a Vevő előre megrendelheti az adott terméket, előzetes rendelést továbbítva az Eladó részére. Ebben az esetben az Eladó az igazolásban feltünteti a termék raktárba érkezésének feltételezhető időpontját, és előzetes számlát állít ki.
 
III. Rendelés visszavonása
 
1. A rendelés Vevő általi visszavonása annak továbbításától számított 12 órán belül lehetséges telefonon keresztül, vagy a sales@lemonsport.sk címre küldött e-mailben.
2. Az Eladó lemondhassa a rendelést, amennyiben a rendelésben feltüntetett termék:
- gyártása megszűnt,
- az Eladó raktárából hiányzik,
- értéke jelentősen megnőtt.
Ebben az esetben az Eladó e-mailben megfelelőképen értesíti a Vevőt. Abban az esetben, amikor a Vevő részben vagy teljes mértékben kifizette a termék árát, az Eladó köteles megtéríteni a befizetett összeget az értesítés megküldésétől számított 10 munkanapon belül. 
 
IV. Szállítás
 
1. A szállítási módot a Vevő az Eladó webáruházában kitöltött rendelési űrlapban jelöli meg.
 
2. Szállítási mód:
- Magyarország területén belüli szállítás szállítóval (az árak az Eladó webáruházának FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS rovatában találhatóak).
 
3. A szállítási határidő 1-10 munkanap, amely a Vevő tartózkodási helyétől függ. Abban az esetben, ha a termék hiányzik az Eladó raktárából, a szállítási határidő meghosszabbítható.
 
4. A megrendelt termékkel a Vevő kap egy számlát, használati útmutatót magyar nyelven, a termékre szóló garancialevelet, melyben az Eladó feltüntette az eladás napját, és a gyártó bélyegzőjével ellátott, a gyártó anyanyelvén kiállított használati útmutatót (a csomag belsejében).
 
5. Abban az esetben, ha a Vevő a terméket az Eladó raktárából saját erőből szállítsa el, a Vevő a termékre szóló tulajdonjogát a termék raktáron való átvételekor kezdheti gyakorolni. Amennyiben a Vevő a terméket szállítón keresztül vásárolja, a Vevő a tulajdonjogát a termék átvételekor kezdheti gyakorolni, feltéve, hogy kifizette azt a Szerződési feltételeknek megfelelően.
 
6. A termék átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni a csomagolás épségét. Amennyiben a csomagolás jelentősen nem sérült, a Vevő aláírásával igazolja, hogy „A külső megjelenéssel szemben igényt nem támaszt”. Amennyiben a Vevő mechanikus hibákat észlel a csomagoláson, úgy a termék átvételekor köteles alaposan megvizsgálni a terméket. Ha a terméket sérülés érte, a Vevő feljegyzi azokat az átvételi jegyzőkönyvben, melyet ugyancsak aláír. Az Eladó vagy Szállító képviselője aláírásával szintén igazolja a Vevő által felderített mechanikus hibákat a csomagoláson és terméken. A termék átvétele után a Vevő haladéktalanul értesíti az Eladót a termék meghibásodásáról. A Vevőnek jogában áll lemondani azon termékről, amelyen alapos vizsgálat következtében sérülés lett észlelve. Amennyiben a termék alapos vizsgálata során külső sérülés nem lett észlelve, a Vevő aláírásával igazolja, hogy „A külső megjelenéssel szemben igényt nem támaszt”.
 
7. Amennyiben a Vevő tiltakozik azon termék átvétele ellen, amely csomagolását sérülés érte, viszont alapos vizsgálat során semmilyen külső meghibásodás a terméken nem lett észlelve, vagy a Vevő tiltakozik a hibás csomagolással rendelkező termék megvizsgálása ellen, úgy a Vevő köteles kifizetni a szállítási díjat, a termék Eladó részére való visszaszolgáltatás díját, és utánvétellel szállított termék esetén - a szállítói/postai szolgáltatásokat (megfelelő esetekben). A pénzösszeg Vevő részére való visszaszolgáltatás esetében az Eladónak jogában áll levonni a fenti költésegek összegét.   
 
8. Amennyiben a Vevő tiltakozik a termék átvétele ellen megállapítható ok nélkül, úgy a Vevő köteles kifizetni a szállítási díjat, a termék Eladó részére való visszaszolgáltatás díját, és utánvétellel szállított termék esetén - a szállítói/postai szolgáltatásokat (megfelelő esetekben). A pénzösszeg Vevő részére való visszaszolgáltatás esetén az Eladónak jogában áll levonni a fenti költésegek összegét.
 
 
V. Fizetés
 
 
1. A fizetési módot a Vevő az Eladó webáruházában kitöltött rendelési űrlapban jelöli meg.
 
2. A termék megrendelésekor következő fizetési módot választhat:
 
előfizetéses átutalással az Eladó bankszámlájára,
- bankkártya segítségével 
- bankkártya segítségével a PayPal rendszeren keresztül (+4%),
 
3. Utánvételes fizetés esetén, amikor a termék szállítása szállítón vagy postán keresztül folyik, a termék ára megemelkedik a szállító/posta szállítási díjával és az utánvételes fizetéssel kapcsolatos szolgáltatási díjjal. Jelen szolgáltatási díjak a webáruház FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS rovatában találhatók.
 
4. Amennyiben a termék átvételekor a Vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségeit a Szerződés feltételeinek megfelelően, az Eladónak jogában áll lemondani a Szerződés teljesítéséről, és követelni a Vevőtől a számára kiszállított termék szállítási díját, a termék Eladó részére való visszaszolgáltatás díját, és utánvételes fizetéssel szállított termék esetében - a szállítói/postai szolgáltatások díját (megfelelő esetekben). 
 
5. A Vevő a termék árát annak kicsomagolása előtt köteles kifizetni. 
 
 
 
VI. Garancia és reklamációk
 
 
1. Az összes termékre a Vevő általi átvételének napjától számított 24 hónap garancia érvényes.
 
2. Reklamáció benyújtása esetén annak vizsgálása legoptimálisabb módon lesz végrehajtva, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 
3. A Vevő a termék átvételekor köteles megvizsgálni a csomagolást, és jelentős meghibásodás észlelése esetén alaposan megvizsgálni a terméket. Gyártási hibák észlelése esetén a Vevő köteles megjelölni azokat az átvételi jegyzőkönyvben, és haladéktalanul értesíteni erről az Eladót a sales@lemonsport.sk e-mail címen. 
 
4. A garancia kizárólag gyártási hibákra érvényes.
 
5. A Vevőnek nincs jogában garanciára hivatkozni
 
- amennyiben nem tudja bemutatni a termékre szóló fizetési okmányt, a garancialevelet, amely tartalmazza az Eladó által bejegyzett eladási napot (a magyar) nyelvű használati útmutató utolsó oldala), a gyártó feljegyzéseit tartalmazó eredeti gyártói útmutatót
- amennyiben lejárt a garanciális határidő
- a termék mechanikus meghibásodásakor, amely a Vevő hibájából keletkezett
- a magyar nyelvű használati útmutató által előírt össze- és szétszerelési, szállítási, üzembe helyezési és tárolási feltételek nem betartása vagy megsértése esetén
 
6. A Vevőnek nem áll jogában igényt támasztani azon meghibásodással kapcsolatosan, amely jelenlétéről az Eladó előzőleg figyelmeztette, vagy amelyről tudomást kellett szereznie a szerződéskötés körülményeiből kifolyólag.
 
7. A vevő tevékenységrendje reklamáció benyújtásakor:
 
a) haladéktalanul értesíteni az Eladót a sales@lemonsport.sk e-mail címen a meghibásodás jellegéről, fényképeket csatolva a termék sérült részeiről, valamint csatolva a termék kifizetését igazoló dokumentum másolatát, a garancialevél és a gyártó feljegyzéseit tartalmazó gyártói útmutató oldalai másolatát,
 
b) amennyiben a reklamáció kivizsgálása lehetetlen a termék távollétében, és szakértői vizsgálat elvégzése szükséges, saját költségen küldje el a terméket az Eladó címére: Drobného, 27, 84102 Bratislava, csatolva a termék kifizetését igazoló dokumentum másolatát, a garancialevél és a gyártó feljegyzéseit tartalmazó gyártói útmutató oldalainak másolatát.
 
8. Megalapozott igény (reklamáció) benyújtásakor az Eladó saját költségen megszünteti a termék meghibásodását vagy kicseréli új termékre, és saját költségen elküldi a Vevőnek. Amennyiben ez lehetetlen, az Eladó visszafizeti a Vevőnek a termékért kifizetett értéket.
 
9. Megalapozatlan igény (reklamáció) benyújtása esetén az Eladó a Vevő költségén visszaszolgáltassa a terméket a Vevőnek. Ebben az esetben az Eladó ugyancsak jogosult követelni a Vevőtől költségei megtérítését (szakvizsgálat, stb.) az igény benyújtása napján érvényes szervizdíjaknak megfelelően.
 
10. Figyelem! Őrizze meg a gyártó anyanyelvén szerkesztett eredeti használati útmutatót a gyártó feljegyzéseivel az utolsó oldalon. Ez szükségszerű feltétel az Eladó részére a reklamáció benyújtásához garanciális határidő keretében.
 
VII. Szerződéstől való elállás
 
A Vevőnek jogában áll a termék átvételétől számított 14 napon belül elállni a Szerződéstől. Amennyiben a Vevő szerződéstől való elállása fenti határidőn belül történik, a kifizetett vételár vissza lesz szolgáltatva a Vevő részére, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
 
·       Értesítsen bennünket a termék lemondásáról a sales@lemonsport.sk e-mail címen, ezek után, hívjon fel bennünket  a +421-944526645 telefonszámon, hogy megbeszéljük a termék visszaszolgáltatásának módját.
 
·       Jelen pont keretében visszajuttatandó terméket (beleértve összes részeit) gyári csomagolásban szükséges visszaszolgáltatni, abban az eredeti csomagolásban, melyben a terméket a Vevő átvette. A termék nem tartalmazhat használatára utaló jeleket, a készletnek teljesnek kell lennie (beleértve a kiegészítőket, garancialevelet, a gyártó anyanyelvén szerkesztett használati útmutatót, szlovák (német, magyar) nyelvű használati útmutatót. A termék visszaszolgáltatásakor feltétlenül csatolni szükséges a fizetést igazoló okmány másolatát.
 
·       Az Eladó részére visszaszolgáltatott termék szállítási költségét teljes mértékben a Vevő viseli.
 
·       A Vevő megtéríti az Eladónak a Vevő részére elszállított termék szállítási költségét, beleértve az utánvételes fizetéssel kapcsolatos szállítási költségeket (megfelelő esetekben).
 
·       A Vevő által kifizetett ősszeg banki átutalással vissza lesz fizetve a Vevő bankszámlájára a termék Eladó általi tényleges átvételétől számított 10 munkanapon belül.
 
·       Az összeg visszafizetésekor az Eladónak jogában áll levonni belőle a szállítási díjat és az utánvételes fizetéssel kapcsolatos szállítási költségeket  (megfelelő esetekben).
 
·       Amennyiben a fenti feltételek legalább egyike nem teljesűl, az Eladó, sajnos, nem fogadhatja el a szerződéstől való elállást, és a termék vissza lesz küldve a Vevőnek a Vevő költségén.
 
 
 
VIII. Záró rendelkezések
 
Az Eladónak jogában áll módosítani a Kereskedelmi feltételeket. Az ilyen módosításokkal kapcsolatos írásos értesítési kötelezettség akkor számít teljesítettnek, amennyiben az Eladó webáruházában a módosított Kereskedelmi feltételek közzététele megtörtént:
 
Kosár
Mennyiség: 0
Ár: 0
Termékeink előnyei
Szervizinformáció
 
Kezdolap|Kapcsolat|Fizetés és szállítás|Nagykereskedők részére|Fotógaléria|Show-room
Copyright © 2010-2024 Lemonsport. All rights reserved.
Website Development: Top Glance s.r.o.