A személyes adatok védelme. | Lemon Sport
Termék katalógus
Népszerű termék
Ár: 279 €
Nincs készleten
Újdonságok
Ár: 40 €
Raktáron
A személyes adatok védelme.
Főoldal >> A személyes adatok védelme.

Személyes adatok feldolgozása.

 

1.    Személyes adatok kezelője:

 

Személyes adatok kezelője, tehát az érintett személy adatait feldolgozó személy a LEMON SPORT s.r.o., cégjegyzékszám: 45348545, a Pozsony I. kerületi járásbíróságának cégjegyzékében Sro részleg, 62517/B betétszám alatt bejegyzett társaság, adószám: 2022948301, közösségi adószám: SK2022948301

(a továbbiakban „Adatkezelő”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatok feldolgozása során a Törvénygyűjtemény 122/2013 sz., személyes adatok védelméről szóló módosított törvénnyel (a továbbiakban „122/2013 sz. törvény”) valamint további törvényi előírásokkal összhangban jár el. Az Adatkezelő 2018.05.25. napjától az érintett személyek személyes adatainak feldolgozása során a 122/2013 sz. törvény helyett az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) valamint a Törvénygyűjtemény 18/2018 sz., személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény szerint fog eljárni.

 

2.    A személyes adatai feldolgozásának céljai és jogalapja:

 

a)      Az üzemeltető az érintett személyek személyes adatait kizárólag a adatfeldolgozási cél és az üzleti feltételek teljesítéséhez szükséges terjedelemben dolgozza fel. Érintett személynek minősül minden természetes személy, akinek személyes adatai feldolgozásra kerülnek.

 

b)      Az üzemeltető az érintettek személyes adatait az alábbi célokból dolgozza fel:

Az ügyfélfiókhoz és marketing célokhoz használt adatok.

 

A személyes adatok kizárólag a szolgáltatások vevőknek történő megfelelő nyújtása céljaira, a lemonsport.hu online áruházon keresztül a köztünk, és Ön között mint vevő között megkötött adásvételi szerződés teljesítéséhez, ezen adásvételi szerződés megkötése előtt a szolgáltatásaink nyújtásával összefüggő kérdéseinek megválaszolásához, és a lemonsport.hu honlapon a szolgáltatásaink megfelelő nyújtásához szükséges műszaki adminisztrációhoz kerülnek felhasználásra, mégpedig azon szerződés teljesítésének jogcímén, amelyben Ön, mint érintett személy, szerződő félként szerepel. Az eladó kijelenti, hogy az összes átadott személyes adatát bizalmas adatnak tekinti, és azokat kizárólag az adásvételi szerződés teljesítése céljából fogja felhasználni, azokat nem fogja közzétenni, nem adja át harmadik személynek, stb., kivételt képeznek olyan helyzetek, amelyek a megrendelt áru forgalmazásával és a fizetések lebonyolításával függnek össze: teljes név, szállítási cím, e-mail cím és telefonos elérhetőség bejelentése. A Vevő által az Eladónak átadott személyes adatok gyűjtése, feldolgozása, és tárolása a Törvénygyűjtemény 18/2018 sz. személyes adatok védelméről szóló módosított törvény rendelkezései alapján történik. Az Eladó ezennel megszerezte a Vevőtől ezen személyes adatok, adásvételi szerződés teljesítése céljából történő feldolgozásához és tárolásához való hozzájárulását, mégpedig az ilyen feldolgozáshoz adott hozzájárulás írásban történő visszavonása pillanatáig.

 

Az ügyfélfiók „vevő regisztrációja” funkció használatával történő létrehozása során az Ön adatai, ti. vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, és e-mail cím elmentésre kerülnek a LEMON SPORT s.r.o. társaság vevői adatbázisában. Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik. Mint vevőnek jogában áll bármikor kérni a vevői adatok és a vevői fiók törlését és megsemmisítését. Ezzel kapcsolatos bővebb részletek rendelkezésre állnak az alábbi részben:

5. Az érintett személyek jogai.

 

Amennyiben az ügyfélfiók létrehozásakor hozzájárulását adta reklámcélú információk küldéséhez - hírlevél formájában, a LEMON SPORT s.r.o.  társaság az Ön által megadott adatokat fel fogja használni marketing célokra. Ez a hozzájárulás önkéntes alapon történik, és jövőbe nyúló hatással bármikor visszavonhatja azt.

Adatok hírlevél szolgáltatáshoz.

 

Hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás során a lemonsport.hu főoldalon az Ön adatait (ti. e-mail cím, vezetéknév és keresztnév) a LEMON SPORT s.r.o társaság felhasználja marketing célokra fogja felhasználni valamint a társaság újdonságaival és új programjaival kapcsolatos e-mailek küldésére. Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik. Az adatok felhasználása a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozással megszűnik. A hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, mégpedig egy üzenet sales@lemonsport.sk e-mail címre való elküldésével, vagy a hírlevélben szereplő internetes link segítségével, amely ezt a célt szolgálja.

 

 

 

3.    A személyes adatok tárolásának időtartama

 

Az üzemeltető a személyes adatokat olyan formában fogja tárolni, amely lehetővé teszi az érintett személy azonosítását, mégpedig legkésőbb addig, amíg az a személyes adatok feldolgozása céljának eléréséhez, és/vagy a jogszerű követelések érvényesítéséhez szükséges.

 

Az üzemeltető a személyes adatokat azok feldolgozásának befejezéséig fogja tárolni, amennyiben az érintett személy nem él azon jogával, hogy személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását visszavonja.

 

Az üzemeltető legkésőbb addig fogja tárolni a személyes adatokat, amíg az szükséges a külön jogszabályi előírás teljesítése céljából.

 

4.    A személyes adatok átvevőinek azonosítása:

 

Az üzemeltetőnek nem áll jogában, hogy az érintett személyek személyes adatait harmadik feleknek átadja, kivéve a Közvetítőt.

 

Az Eladó ezennel tájékoztatja a vevőt, hogy a vevő személyes adatainak feldolgozása során feltételezhető, hogy a vevő személyes adatai átadásra kerülnek, és hozzáférhetővé tétetnek az alábbiakban felsorolt harmadik feleknek, ill. átvevők körének:

- Tarčová s.r.o., Pri Šajbách 18, 831 06 Bratislava, IČO: 43960961 – számvitel.

- DELTA Consalting - Anastasia Chernivetskaya, Gorkého 12, 811 01 Bratislava, IČO: 50030647 – számvitel.

- Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 – szállítás.

- Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 – szállítás.

- BGA group, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 27735354 – szállítás.

- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36631124 – szállítás.

- DigitalOcean Inc, 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013 – hosting.

- WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 – hosting.

- Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 – banki szolgáltatások.

- Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 27088936 – banki szolgáltatások.

 

5.    Az érintett személyek jogai:

 

a)      amennyiben az érintett személy adatai feldolgozásának jogalapját annak hozzájárulása képezi, az érintett személy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbiakban közölt e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az előzőleg megadott hozzájárulás alapján végzett adatfeldolgozás törvényszerűségét. Az érintett személynek jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni a sales@lemonsport.sk e-mail címre, vagy a székhely Drobného 27, 841 02 Bratislava, Szlovákia címére küldött írásba foglalt levél formájában.

b)      az érintett személynek jogában áll az Adatkezelőtől egy kérelem alapján igazolást igényelni arról, hogy az érintett személy adatai feldolgozás alatt állnak-e, vagy sem; amennyiben igen, igényelheti az érintett személyre vonatkozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk átadását.

 

c)      az érintett személyt megilleti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez való jog. Az érintett személy adatai pontosságának biztosítása érdekében minden érintett személy köteles a pontos és valós személyes adatait közölni, és az Adatkezelőnek átadott személyes adatokban történő változást köteles bejelenteni.

 

d)      az érintett személyt megilleti a személyes adatok hordozhatóságához való jog, a rá vonatkozó és az Adatkezelőnek átadott személyes adatokra vonatkozóan úgy, hogy a hordozhatóság strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történik, amennyiben az érintett személy adatainak feldolgozására automatizált formában kerül sor és szerződés, vagy az érintett személy hozzájárulása alapján, és az adattárolás időtartamának lejárta előtt. Ezen jog érvényesítése nem lehet kedvezőtlen hatással más személyek jogaira.

 

e)      Az érintett személyt megilleti a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok megsemmisítésének joga (személyes adatok törléséhez való jog), amennyiben törvénysértésre került sor, vagy a hozzájárulás visszavonása alapján, vagy ha megszűnt az adatfeldolgozás célja, vagy a személyes adatok tárolásának lejárta után.

 

A személyes adatok megsemmisítéséhez való jog nem kerül érvényesítésre, amennyiben a személyes adatok feldolgozása szükséges:

-          szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jog gyakorlásához, vagy

-          a tájékoztatáshoz való jog gyakorlásához,

-          kötelezettségek teljesítése a Törvénygyűjtemény 18/2018 sz., személyes adatok védelméről szóló és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított törvény (amely 2018.05.25. napjától hatályos), vagy külön előírás szerint,

-          a jogszerű követelések érvényesítéséhez,

-          a 78. § 8. bekezdésével összhangban archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha az 1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

 

f)       Az adatkezelés korlátozásához való jog, amennyiben:

-          az érintett vitatja a személyes adatok helyességét, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok helyességét,

-          a személyes adatok feldolgozása törvényellenes, és az érintett személy kifogásolja a személyes adatok törlését, és helyette azok használatának korlátozását kéri,

-          az Adatkezelőnek nincs többé szüksége a személyes adatokra a személyes adatok feldolgozása céljából, viszont szüksége van rájuk az érintett személynek jogszerű követelések érvényesítéséhez, vagy

-          az érintett személy kifogásolja a személyes adatok feldolgozását a Törvénygyűjtemény 18/2018 sz., személyes adatok védelméről szóló és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított törvény (amely 2018.05.25. napjától lép hatályba) 27. § 1. bek. szerint, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

g)      Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy a személyes adatok feldolgozása törvényellenesen történik, az érintett személynek jogában áll adatvédelmi eljárást elkezdését indítványozni a Személyes Adatok Védelmének Hivatalánál.

 

h)      A solodance.sk online áruház keretein belül nyújtott szolgáltatásokat, amelyekhez a jelen Általános Kereskedelmi Feltételek alapján szükséges az érintett személy hozzájárulása, nem vehetik közvetlenül igénybe 16 évnél fiatalabb személyek.

6.    Az Adatkezelő elérhetőségi adatai:

 

Az érintett személy az esetleges megjegyzéseivel, kérdéseivel, indítványaival és kéréseivel a Személyes adatok kezelőjéhez fordulhat elektronikus levelezés formájában a sales@lemonsport.sk e-mail címen, telefonon a +421944526645  telefonszámon, vagy írásban a Drobného 27, 841 02 Bratislava, Szlovákia címen.

 

FELÜGYELETI HATÓSÁGOK:

Szlovák köztársaságbeli Személyes Adatok Védelmének Hivatala

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Kosár
Mennyiség: 0
Ár: 0
Termékeink előnyei
Szervizinformáció
 
Kezdolap|Kapcsolat|Fizetés és szállítás|Nagykereskedők részére|Fotógaléria|Show-room
Copyright © 2010-2024 Lemonsport. All rights reserved.
Website Development: Top Glance s.r.o.